Class of 2013-2014

DSCF0393

Top row (from left to right): A. Blanas, I. Kalafatakis , I. Skordos, A. Gkountakos;

Middle row (from left to right): E. Vasarmidi, A. Trakaki, A. Papaioannou;

Bottom row (from left to right): P. Pantazi, M.Kamaratou

 

Class of 2012-2013

Class of 2012-2013

Top row (from left ro right): S. Kapetanaki, A. Katsarou, K. Mintzas, V. Zarkou (2nd year student)

Bottom row (from left to right): Prof. V. Zannis, S. Gialesaki, S. Baliou. 

 

Class of 2011-2012

Class of 2011-2012

Top row (from left to right): A. Patsalos, A. Pikoulas, I. Lykakis, E. Theodorakis, P. Ioannou.

Bottom row (from left ro right): A. Varidaki, V. Zarkou, A. Zampoulaki, N. Tzenaki, Prof. V. Zannis, M. Troullinaki, K. Fragkiadakis

 

Class of 2010-2011

Class of 2010-2011

Prof. V.I.Zannis, A. Dimitriadou, D. Theofilatos, M. Stratinaki, D. Nasikas, M. Simantirakis and M. Beck

 

Class of 2007-2008

Class of 2007 2008

Top row: Prof. C. Tsatsanis, Prof. G. Goulielmos, Marina-Eleni Mela, Antonis Fanouriakis

Midle row: Prof. V. Zannis, Dr V. Panoutsakopoulou, Eleni Vergadi, Ioanna Tiniakou

Bottom row: Athanasia Zarifi, Eleni Kontaki, Kaliopi Stratigi, Andreas Zaragoulias

 

 

Class of 2005-2006

Class of 2005-2006

Left to right: N. Goulidaki, A. Kateifidis, D. Merinopoulos, N. Papadantonakis, G. Voloudakis, D. Kanellis, G. Michas, I. Mosialou